2morrow Podcast

SelfMade Podcast EP.11 : จากหนี้ “นี้” สู่ธุรกิจสร้าง Wealth | I Wealth Plus Group

April 19, 2019

มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ กับเรื่องราวหญิงแกร่ง
คุณนี้ ประยูร เอื้อภัทรกุล จากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา
ทำให้คุณนี้เห็นจุดที่เป็นปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่
นั้นคือ "ปัญหาการเงิน"

จากคนไทย 100 คน พบว่ามีคนที่ไม่สามารถเกษียณทางการเงินได้ถึง 75 คน
และด้วยเหตุนี้ทำให้คุณนี้ตัดสินใจสร้างธุรกิจที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจรขึ้นมา
และท่านยังได้แชร์แนวคิดในการวางแผนชีวิต(การเงิน)
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยครับ ไปรับฟังกันเลย