2morrow Podcast

SelfMade Podcast EP. 12 : ขับรถเดือนละ “หมื่นกิโล” เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ “เศษเหล็ก”!

May 24, 2019

SelfMade Podcast Ep.12 กับเรื่องราว SelfMade ตัวจริงอีกหนึ่งท่าน
ดร.วารีรัตน์ อัครธรรม สาวสวยมากความสามารถ
ผู้ก่อตั้ง Trident Steel Group ธุรกิจค้าเศษเหล็กครบวงจร
.
เริ่มต้นจากความใฝ่รู้ ใฝ่หาโอกาสให้กับตัวเองไม่หยุดนิ่ง ขับรถกว่าเดือนละหมื่นกิโลเพื่อหาลู่ทางทำธุรกิจของตัวเอง
มุ่งมั่น อดทนกว่า 2 ปี กว่าจะได้เริ่มมาเป็นธุรกิจขายเศษเหล็ก ทำไมเธอถึงเลือกทำธุรกิจเหล็ก? และเธอเห็นลู่ทางอะไรจากธุรกิจนี้
ไปฟังเรื่องราวของเธอกันเลยครับ