2morrow Podcast

SelfMade Podcast EP.13 : เส้นทางสู่พันล้าน กับ Trident Steel ธุรกิจค้าเหล็กครบวงจร

May 31, 2019

เส้นทางการทำธุรกิจค้าเหล็ก กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลยครับ
เธอต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆตั้งแต่เริ่ม แต่เธอกลับสนุกกับการได้แก้ปัญหาเหล่านั้น
เธอมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ จนทำให้ Supplier และลูกค้า มีความเชื่อใจในศักยภาพของเธอ
และทำให้เธอสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 1,000 ล้าน โดยใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี

แล้วเธอมีเคล็ดลับ วิธีการบริหารและจัดการอย่างไร ไปรับฟังกันเลยครับ....