2morrow Podcast

SelfMade Podcast EP.14 : กลยุทธ์พาธุรกิจมุ่งสู่ตลาดหุ้นของ Trident Steel Group

June 7, 2019

ธุรกิจเหล็ก เป็นธุรกิจที่โหด ยาก แบงค์ไม่การ์ตีเงินกู้
แถมเป็นตลาดที่เปราะบางและราคาก็ผันผวนง่าย
แต่ ดร.ทราย กลับมองว่า ยิ่งยากเท่าไร ยิ่งเป็นโอกาส ยิ่งมีการเติบโต
และเธอยังมั่นใจอีกว่าเธอสามารถนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างแน่นอน
.
ในช่วงสุดท้ายนี้ ดร.ทราย จะมาแชร์เป้าหมาย แรงบันดาลใจและกลยุทธ์ ในการนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นให้พวกเราฟัง เตรียมสมุดและปากกาไว้ให้พร้อม แล้วไปเริ่มฟังกันเลยครับ...